Do girls like girls in uniform?

Girls always go googoo over guys in uniform. Do girls like girls in uniform? Do guy like girls in uniform?
21 answers 21